Nemalé percento zákazníkov z nášho portfólia sú lekári a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti ako napríklad rôzne kliniky, ústavy a podobne. Z toho vyplývajúce skúsenosti nám poskytujú možnosti, plnohodnotne sa starať o ambulancie a zariadenia. 

Ako to teda funguje?

Analýza situácie a návrh správneho softvéru

Implementovanie daného softvéru do internej siete

Zosúladenie a konfigurácia  namieru s medicínskymi prístrojmi

Dostavenie detailov a uvedenie do prevádzky

Pravidelná údržba a starostlivosť